Lượt truy cập: 18420897
Người online: 142
  • ĐBQH KHÓA XV
  • Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 41    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 498

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Đức Thuận 20/9/1968 Nam Nghệ An
2 Trần Quốc Tỏ 28/1/1962 Nam Bắc Ninh
3 Lê Tấn Tới 4/4/1969 Nam Long An
4 Lê Hoài Trung 27/4/1961 Nam Thừa Thiên - Huế
5 Nguyễn Hải Trung 6/10/1968 Nam TP Hà Nội
6 Vũ Hồng Văn 3/2/1976 Nam Đồng Nai
7 Nguyễn Thị Xuân 25/10/1967 Nữ Đắk Lắk
8 Nguyễn Thị Ngọc Xuân 29/9/1985 Nữ Bình Dương
9 Đỗ Văn Yên 10/7/1968 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10