Lượt truy cập: 15653201
Người online: 316
  • ĐBQH KHÓA XV
  • Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 41    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Minh Đức 19/7/1969 Nam TP Hồ Chí Minh
2 Nguyễn Đức Dũng 4/8/1967 Nam TP Hải Phòng
3 Nguyễn Hải Dũng 11/11/1967 Nam Nam Định
4 Nguyễn Quốc Duyệt 8/4/1968 Nam TP Hà Nội
5 Lê Ngọc Hải 7/2/1970 Nam Đắk Lắk
6 Võ Văn Hội 25/4/1971 Nam Bến Tre
7 Nguyễn Tâm Hùng 4/6/1969 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
8 Vũ Xuân Hùng 6/5/1967 Nam Thanh Hoá
9 Nguyễn Hải Hưng 22/3/1966 Nam Hải Dương
10 Hoàng Văn Hữu 25/5/1966 Nam Bắc Kạn

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10