Lượt truy cập: 12648778
Người online: 188

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 3    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Văn Rinh 29/7/1942 Nam Hải Dương
2 Điểu K` Rứ 3/2/1960 Nam Đắk Nông
3 Tô Huy Rứa 4/6/1947 Nam Bắc Ninh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10