Lượt truy cập: 13409371
Người online: 103
   Kết quả tìm được: 44    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thị Xuân 25/10/1967 Nữ Đắk Lắk
2 Tráng Thị Xuân 10/6/1969 Nữ Sơn La

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10