Lượt truy cập: 18361400
Người online: 263
  • ĐBQH KHÓA XV
  • Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 41    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 498

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Vũ Huy Khánh 2/7/1974 Nam Bình Dương
2 Đặng Văn Lẫm 18/10/1968 Nam TP Hồ Chí Minh
3 Hà Đức Minh 28/4/1987 Nam Lào Cai
4 Lại Xuân Môn 29/11/1963 Nam Cao Bằng
5 Nguyễn Tiến Nam 26/10/1967 Nam Quảng Bình
6 Trần Thị Thu Phước 20/10/1976 Nữ Kon Tum
7 Nguyễn Sỹ Quang 1/2/1970 Nam Đồng Nai
8 Phạm Trường Sơn 27/12/1967 Nam Thừa Thiên - Huế
9 Đỗ Quang Thành 19/10/1965 Nam Cao Bằng
10 Nguyễn Văn Thuận 8/12/1965 Nam TP Cần Thơ

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10