Lượt truy cập: 15700720
Người online: 544
  • ĐBQH KHÓA XV
  • Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 41    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Ngọc Khánh 14/11/1964 Nam Khánh Hoà
2 Vũ Huy Khánh 2/7/1974 Nam Bình Dương
3 Đặng Văn Lẫm 18/10/1968 Nam TP Hồ Chí Minh
4 Hà Đức Minh 28/4/1987 Nam Lào Cai
5 Lại Xuân Môn 29/11/1963 Nam Cao Bằng
6 Nguyễn Tiến Nam 26/10/1967 Nam Quảng Bình
7 Trần Thị Thu Phước 20/10/1976 Nữ Kon Tum
8 Nguyễn Sỹ Quang 1/2/1970 Nam TP Hồ Chí Minh
9 Phạm Trường Sơn 27/12/1967 Nam Thừa Thiên - Huế
10 Đỗ Quang Thành 19/10/1965 Nam Cao Bằng

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10