Lượt truy cập: 13155477
Người online: 135
   Kết quả tìm được: 50    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Văn Lâm 27/1/1970 Nam Bắc Giang
2 Hoàng Thị Thúy Lan 6/5/1966 Nữ Vĩnh Phúc
3 Nguyễn Văn Lợi 23/8/1961 Nam Bình Phước
4 Vũ Thị Lưu Mai 22/8/1972 Nữ TP Hà Nội
5 Đinh Văn Nhã 27/6/1960 Nam Phú Yên
6 Y Biêr Niê 20/6/1963 Nam Đắk Lắk
7 Trần Đăng Ninh 2/10/1962 Nam Hoà Bình
8 Bùi Văn Phương 5/1/1960 Nam Ninh Bình
9 Nguyễn Hữu Quang 1/5/1962 Nam Thanh Hoá
10 Trần Văn Sơn 1/12/1961 Nam Điện Biên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10