Lượt truy cập: 28418159
Người online: 102
   Kết quả tìm được: 44    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đinh Việt Dũng 10/9/1972 Nam Ninh Bình
2 Lê Văn Dũng 20/10/1966 Nam Quảng Nam
3 Nguyễn Thị Phú Hà 17/3/1972 Nữ Hoà Bình
4 Nguyễn Thị Thu Hà 4/2/1978 Nữ Quảng Ninh
5 Nguyễn Thanh Hải 2/10/1970 Nữ Thái Nguyên
6 Nguyễn Thanh Hải 30/11/1972 Nam Long An
7 Lê Văn Hiệu 2/8/1967 Nam Hải Dương
8 Triệu Quang Huy 12/7/1973 Nam Lạng Sơn
9 Trương Quốc Huy 19/6/1970 Nam Hà Nam
10 Chẩu Văn Lâm 16/4/1967 Nam Tuyên Quang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10