Lượt truy cập: 21896109
Người online: 675
   Kết quả tìm được: 44    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 498

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lại Thế Nguyên 22/6/1970 Nam Thanh Hoá
2 Nguyễn Thiện Nhân 12/6/1953 Nam TP Hồ Chí Minh
3 Thái Thanh Quý 19/4/1976 Nam Nghệ An
4 Nguyễn Cao Sơn 9/5/1969 Nam Hoà Bình
5 Dương Văn Thái 22/7/1970 Nam Bắc Giang
6 Nguyễn Duy Thanh 12/3/1983 Nam Cà Mau
7 Lê Kim Toàn 5/5/1965 Nam Bình Định
8 Nguyễn Hữu Toàn 30/10/1968 Nam Lai Châu
9 Phạm Đình Toản 26/5/1966 Nam Hưng Yên
10 Lê Hữu Trí 13/2/1968 Nam Khánh Hoà

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10