Lượt truy cập: 1235309815
Người online: 568
   Kết quả tìm được: 44    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 490

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lê Thanh Vân 23/12/1964 Nam Cà Mau
2 Nguyễn Thị Yến 14/8/1965 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10