Lượt truy cập: 14093597
Người online: 73

     Kết quả tìm được: 9    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

 • Họ và tên: Triệu Thế Hùng

  Tên thường gọi: Triệu Thế Hùng

  Ngày sinh: 14/8/1971

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì , TP Hà Nội

  Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sĩ Văn hóa học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Ủy viên thư ký kiêm nhiệm Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin của cơ quan Đảng thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Chil, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Hải Hưng

  Tên thường gọi: Nguyễn Hải Hưng

  Ngày sinh: 22/3/1966

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hồng Quang, huyện Nam Trực , Nam Định

  Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự

  Nghề nghiệp, chức vụ: Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Xinggapo, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

 • Họ và tên: Võ Văn Kim

  Tên thường gọi: Vũ Trọng Kim

  Ngày sinh: 23/3/1953

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Bình Giang, huyện Thăng Bình , Quảng Nam

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cao cấp Thanh vận

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Luật sư

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Việt Nga

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Việt Nga

  Ngày sinh: 29/9/1976

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện , Hải Dương

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Ngữ văn

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Hải Dương. Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

 • Họ và tên: Bùi Mậu Quân

  Tên thường gọi: Bùi Mậu Quân

  Ngày sinh: 26/6/1960

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện , Hải Dương

  Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Đại học An ninh, Đại học Cảnh sát, Đại học Bách khoa Hà Nội

  Nghề nghiệp, chức vụ: Trung tướng, Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Dương Thái

  Tên thường gọi: Nguyễn Dương Thái

  Ngày sinh: 17/2/1962

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương, , Thái Bình

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Khoa học Công nghệ, Đại học Bách khoa Hà Nội

  Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Phạm Xuân Thăng

  Tên thường gọi: Phạm Xuân Thăng

  Ngày sinh: 1/6/1966

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ , Hải Dương

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Khoa học Công nghệ, Đại học Sư phạm I

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hải Dương, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

 • Họ và tên: Hoàng Quốc Thưởng

  Tên thường gọi: Hoàng Quốc Thưởng

  Ngày sinh: 16/10/1977

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Lê Lợi, thị xã Chí Linh , Hải Dương

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Khoa học Quản lý xã hội

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Phó Trưởng Đooàn ĐBQH tỉnh Hải Dương, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

 • Họ và tên: Vũ Thị Thủy

  Tên thường gọi: Vũ Thị Thủy

  Ngày sinh: 23/7/1966

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thanh An, huyện Thanh Hà , Hải Dương

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, Đại học Sư phạm

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15