Người online: 925

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Sơn

Tên thường gọi: Nguyễn Ngọc Sơn

Ngày sinh: 25/5/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đại Đức, huyện Kim Thành , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật, kế toán; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh; Tiến sĩ chuyên ngành quản lý xây dựng

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Khoa học, Công nghệ, Môi trường của Quốc hội

Ngày vào đảng: 19/5/2002

Đoàn ĐBQH: Hải Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không