Lượt truy cập: 13391267
Người online: 127
   Kết quả tìm được: 43    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thái Học 7/2/1972 Nam Phú Yên Quyết định số 777- QĐNS/TW ngày 15/6/2018 về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ
2 Nguyễn Công Hồng 15/8/1961 Nam Đồng Nai
3 Hoàng Văn Hùng 1/12/1965 Nam Thái Nguyên
4 Nguyễn Duy Hữu 1/4/1963 Nam Đắk Lắk
5 Mai Khanh 22/10/1974 Nam Ninh Bình
6 Nguyễn Văn Khánh 19/9/1959 Nam Bình Dương
7 Võ Văn Kim  (Vũ Trọng Kim) 23/3/1953 Nam Hải Dương
8 Hoàng Văn Liên 19/8/1965 Nam Long An
9 Rơ Châm Long  (A Long) 25/11/1970 Nam Kon Tum
10 Nguyễn Văn Luật 25/2/1960 Nam Kiên Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10