Lượt truy cập: 12504641
Người online: 145
   Kết quả tìm được: 30    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Sỹ Hội 19/5/1960 Nam Nghệ An
2 Nguyễn Công Hồng 15/8/1961 Nam Đồng Nai
3 Đào Thị Xuân Lan 8/9/1961 Nữ Hưng Yên
4 Hà Công Long 27/7/1954 Nam Gia Lai
5 Nguyễn Văn Luật 25/2/1960 Nam Kiên Giang
6 Đặng Công Lý 15/5/1960 Nam Bình Định
7 Hồ Văn Năm 1/7/1961 Nam Đồng Nai
8 Lê Thị Nga 20/12/1964 Nữ Thái Nguyên
9 Huỳnh Nghĩa 15/6/1955 Nam TP Đà Nẵng
10 Trương Trọng Nghĩa 28/2/1953 Nam TP Hồ Chí Minh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10