Lượt truy cập: 28525144
Người online: 693

Họ và tên: Mai Khanh

Tên thường gọi: Mai Khanh

Ngày sinh: 22/10/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Gia Phong, huyện Gia Viễn , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật kinh tế; Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình, Thẩm phán cấp cao, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình

Ngày vào đảng: 15/8/1996

Đoàn ĐBQH: Ninh Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không