Lượt truy cập: 14094713
Người online: 66

Họ và tên: Nguyễn Phi Long

Tên thường gọi: Nguyễn Phi Long

Ngày sinh: 12/3/1976

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái , Yên Bái

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Vận tải - Kinh tế đường sắt

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 5/3/1998

Đoàn ĐBQH: Bình Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Ngày 09/1/2018: Ban Chấp hành TW có Quyết định số 659-QĐNS/TW luân chuyển và chỉ định đ/c Nguyễn Phi Long tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 21/3/2018: được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.