Lượt truy cập: 14627008
Người online: 89

Họ và tên: Trần Thị Hoa Ry

Tên thường gọi: Trần Thị Hoa Ry

Ngày sinh: 11/4/1976

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Khmer(Khơ-me)

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi , Bạc Liêu

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Ngày vào đảng: 3/3/2005

Đoàn ĐBQH: Bạc Liêu

Đại biểu Quốc hội khoá: X,XI,XII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016