Lượt truy cập: 12639530
Người online: 107

Họ và tên: Phương Thị Thanh

Tên thường gọi: Phương Thị Thanh

Ngày sinh: 21/3/1967

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Nùng

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hồng Việt, huyện Hòa An , Cao Bằng

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn khóa XIII, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa VIII(nhiệm kỳ 2011-2016), Ủy viên Hội đồng Dân tộc

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bắc Kạn

Ngày vào đảng: 8/11/1996

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016