Lượt truy cập: 12705313
Người online: 127

Họ và tên: Hà Văn Khoát

Tên thường gọi: Hà Văn Khoát

Ngày sinh: 20/1/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn , Bắc Kạn

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Cảnh sát

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bắc Kạn, tổ 1A, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Ngày vào đảng: 25/5/1975

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND cấp tỉnh khóa VII, VIII

Phụ chú: Nghỉ hưu từ 01/03/2015 theo Quyết định số 1571-QĐNS/TW ngày 15/12/2014