Lượt truy cập: 14550143
Người online: 117

Họ và tên: Lê Công Nhường

Tên thường gọi: Lê Công Nhường

Ngày sinh: 2/6/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn , Bình Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Dược; Thạc sĩ Quản lý kinh tế và nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định

Ngày vào đảng: 8/9/1996

Đoàn ĐBQH: Bình Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011 - 2016