Lượt truy cập: 14266066
Người online: 53

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Lan

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Ngọc Lan

Ngày sinh: 5/8/1985

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Khu Cô Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh , Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Dược, Cử nhân Công nghệ hóa

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Chuyên viên Sở y tế tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

Ngày vào đảng: 11/6/2017

Đoàn ĐBQH: Bắc Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không