Lượt truy cập: 12703380
Người online: 173

Họ và tên: Trần Thị Dung

Tên thường gọi: Trần Thị Dung

Ngày sinh: 21/10/1961

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ninh Cường, huyện Trực Ninh , Nam Định

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 6/10/1996

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không