Lượt truy cập: 12705314
Người online: 127

Họ và tên: Hoàng Việt Phương

Tên thường gọi: Hoàng Việt Phương

Ngày sinh: 4/10/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nam Trung, huyện Nam Trực , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Bác sỹ chuyên khoa cấp II

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tuyên Quang

Ngày vào đảng: 19/5/1998

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không