Lượt truy cập: 14635464
Người online: 128

Họ và tên: Chẩu Văn Lâm

Tên thường gọi: Chẩu Văn Lâm

Ngày sinh: 16/4/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình , Tuyên quang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Tuyên Quang

Ngày vào đảng: 23/1/1995

Đoàn ĐBQH: Tuyên Quang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 1999-2004; nhiệm kỳ 2004-2011; nhiệm kỳ 2011-2016