Lượt truy cập: 12620685
Người online: 136

Họ và tên: Lê Nam

Tên thường gọi: Lê Nam

Ngày sinh: 19/5/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

Ngày vào đảng: 15/12/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không