Lượt truy cập: 12705358
Người online: 68

Họ và tên: Phạm Xuân Thường

Tên thường gọi: Phạm Xuân Thường

Ngày sinh: 16/5/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vũ An, huyện Kiến Xương , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác mỏ lộ thiên, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình

Ngày vào đảng: 24/10/1983

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không