Lượt truy cập: 12703408
Người online: 178

Họ và tên: Vũ Tiến Lộc

Tên thường gọi: Vũ Tiến Lộc

Ngày sinh: 1/1/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế đối ngoại

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trung ương các hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Liên minh diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Ngày vào đảng: 23/6/1985

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không