Lượt truy cập: 12620693
Người online: 142

Họ và tên: Thào Xuân Sùng

Tên thường gọi: Thào Xuân Sùng

Ngày sinh: 29/11/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu , Sơn La

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ khoa học Lịch sử Đảng

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Nơi làm việc: Ban dân vận Trung ương

Ngày vào đảng: 12/7/1984

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, X, XI, XII, XIII(1989-1994; 1994-1999; 1999-2004; 2004-2011)