Lượt truy cập: 12504782
Người online: 196

Họ và tên: Trần Văn Minh

Tên thường gọi: Trần Văn Minh

Ngày sinh: 7/12/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hải Trung, huyện Hải Hậu , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế, kỹ sư Cơ khí động lực

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Trưởng ban Dân nguyện, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Dân nguyện

Ngày vào đảng: 15/5/1990

Nơi ứng cử: Quảng Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII

Phụ chú: Điều động về công tác tại Ban Dân nguyện theo Nghị quyết số 732/NQ-UBTVQH13