Lượt truy cập: 12652158
Người online: 109

Họ và tên: Trần Xuân Hoà

Tên thường gọi: Trần Xuân Hoà

Ngày sinh: 23/5/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế mỏ, kỹ sư Tổ chức và quản lý mỏ

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam

Ngày vào đảng: 24/2/1980

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không