Lượt truy cập: 13144540
Người online: 196

Họ và tên: Đỗ Thị Lan

Tên thường gọi: Đỗ Thị Lan

Ngày sinh: 17/11/1967

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Chương Dương, huyện Thường Tín , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh

Ngày vào đảng: 7/9/1994

Đoàn ĐBQH: Quảng Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không