Lượt truy cập: 14470549
Người online: 156

Họ và tên: Đinh Thị Hồng Minh

Tên thường gọi: Đinh Thị Hồng Minh

Ngày sinh: 11/4/1970

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Hrê

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Long Hiệp, huyện Minh Long , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Ngày vào đảng: 4/5/1999

Đoàn ĐBQH: Quảng Ngãi

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011-2016