Lượt truy cập: 12617875
Người online: 88

Họ và tên: Trần Minh Diệu

Tên thường gọi: Trần Minh Diệu

Ngày sinh: 7/10/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch , Quảng Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Toán

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Cơ quan thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Ngày vào đảng: 8/8/1986

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND huyện khóa XVI, XVII