Lượt truy cập: 14266018
Người online: 33

Họ và tên: Lê Thị Yến

Tên thường gọi: Lê Thị Yến

Ngày sinh: 1/12/1962

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vụ Cầu, huyện Hạ Hòa , Phú Thọ

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Y khoa

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Xlôvakia

Nơi làm việc: Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Ngày vào đảng: 25/9/1986

Đoàn ĐBQH: Phú Thọ

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không