Lượt truy cập: 12705332
Người online: 118

Họ và tên: Nguyễn Thúy Anh

Tên thường gọi: Nguyễn Thúy Anh

Ngày sinh: 7/12/1963

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì , Phú Thọ

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật công và hành chính công

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam; Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Thụy sỹ; Ủy viên Ban chấp hành trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Chi hội phó Chi hội luật gia Văn phòng Quốc hội

Nơi làm việc: Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, 35 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày vào đảng: 4/9/1994

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không