Lượt truy cập: 13423626
Người online: 372

Họ và tên: Phạm Huyền Ngọc

Tên thường gọi: Phạm Huyền Ngọc

Ngày sinh: 4/10/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh, Đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Công an tỉnh Ninh Thuận

Ngày vào đảng: 6/12/1985

Đoàn ĐBQH: Ninh Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016