Lượt truy cập: 12618482
Người online: 66

Họ và tên: Vi Thị Hương

Tên thường gọi: Vi Thị Hương

Ngày sinh: 22/2/1970

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Môn Sơn, huyện Con Cuông , Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa cấp I

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam - Nghệ An

Nơi làm việc: Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam - Nghệ An

Ngày vào đảng: 4/12/1997

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không