Lượt truy cập: 12504657
Người online: 157

Họ và tên: Nguyễn Đức Hiền

Tên thường gọi: Nguyễn Đức Hiền

Ngày sinh: 3/8/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Dân nguyện, 35 Ngô Quyền, Tp. Hà Nội

Ngày vào đảng: 1/10/1982

Nơi ứng cử: Nghệ An

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Được bầu làm Ủy viên của Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội theo Nghị quyết số 713/NQ-UBTVQH13 ngày 17/11/2013