Lượt truy cập: 12705342
Người online: 82

Họ và tên: Nguyễn Anh Sơn

Tên thường gọi: Nguyễn Anh Sơn

Ngày sinh: 31/5/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nam Định

Ngày vào đảng: 14/7/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không