Lượt truy cập: 12646152
Người online: 150

Họ và tên: Nguyễn Văn Pha

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Pha

Ngày sinh: 24/10/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng , Hà Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIII

Nơi làm việc: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày vào đảng: 8/11/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không