Lượt truy cập: 13409464
Người online: 148

Họ và tên: Trương Văn Nọ

Tên thường gọi: Trương Văn Nọ

Ngày sinh: 1/1/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa , Long An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Liên đoàn Lao động tỉnh Long An

Ngày vào đảng: 23/2/1990

Đoàn ĐBQH: Long An

Đại biểu Quốc hội khoá: XII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không