Lượt truy cập: 12654623
Người online: 85

Họ và tên: Nguyễn Minh Lâm

Tên thường gọi: Nguyễn Minh Lâm

Ngày sinh: 15/10/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Ấp 9, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành , Long An

Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kỹ thuật - chuyên ngành sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường

Nghề nghiệp, chức vụ : Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức

Ngày vào đảng: 11/5/2005

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không