Lượt truy cập: 14265759
Người online: 173

Họ và tên: Nguyễn Lâm Thành

Tên thường gọi: Nguyễn Lâm Thành

Ngày sinh: 7/7/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Nùng

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tô Hiệu, Bình Gia , Lạng Sơn

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý hành chính công, Kỹ sư Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hy Lạp

Nơi làm việc: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Ngày vào đảng: 29/4/1988

Đoàn ĐBQH: Lạng Sơn

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không