Lượt truy cập: 14635491
Người online: 106

Họ và tên: Sần Sín Sỉnh

Tên thường gọi: Sần Sín Sỉnh

Ngày sinh: 28/9/1982

Giới tính: Nam

Dân tộc: Phù Lá

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, , Lào Cai

Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Kỹ thuật công nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai

Ngày vào đảng: 30/8/2013

Đoàn ĐBQH: Lào Cai

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không