Lượt truy cập: 14635044
Người online: 304

Họ và tên: Vương Văn Sáng

Tên thường gọi: Vương Văn Sáng

Ngày sinh: 10/12/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Giáy

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bản Vược, huyện Bát Xát , Lào Cai

Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên tiếng Giáy Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Phòng biên tập phát thanh - truyền hình tiếng dân tộc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai

Ngày vào đảng: 7/11/2006

Đoàn ĐBQH: Lào Cai

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không