Lượt truy cập: 14266181
Người online: 62

Họ và tên: Trương Thị Mai

Tên thường gọi: Trương Thị Mai

Ngày sinh: 23/1/1958

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh , Quảng Bình

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Sử, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Nơi làm việc: Ban Dân vận Trung ương

Ngày vào đảng: 11/10/1985

Đoàn ĐBQH: Lâm Đồng

Đại biểu Quốc hội khoá: X,XI,XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không