Lượt truy cập: 12705323
Người online: 127

Họ và tên: Nguyễn Thu Anh

Tên thường gọi: Nguyễn Thu Anh

Ngày sinh: 28/8/1974

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Tiến, huyện Ngọc Hiển , Cà Mau

Trình độ chuyên môn: Đại học Y khoa, Bác sĩ chuyên khoa mắt

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Bệnh viện II Lâm Đồng

Ngày vào đảng: 6/5/2004

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không