Lượt truy cập: 14635414
Người online: 255

Họ và tên: K` Nhiễu

Tên thường gọi: K` Nhiễu

Ngày sinh: 13/7/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Cơ-ho

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm , Lâm Đồng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế phát triển

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Ngày vào đảng: 7/1/2013

Đoàn ĐBQH: Lâm Đồng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không