Lượt truy cập: 14265611
Người online: 134

Họ và tên: Y Nhàn

Tên thường gọi: Y Nhàn

Ngày sinh: 26/7/1983

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Dẻ-Triêng

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thôn Ri Mẹt, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei , Kon Tum

Trình độ chuyên môn: Cử nhân giáo dục tiểu học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

Ngày vào đảng: 12/3/2013

Đoàn ĐBQH: Kon Tum

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không