Lượt truy cập: 14550500
Người online: 182

Họ và tên: Rơ Châm Long

Tên thường gọi: A Long

Ngày sinh: 25/11/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Gia-rai

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy , Kon Tum

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên BCH Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Kon Tum, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum

Ngày vào đảng: 1/10/1996

Đoàn ĐBQH: Kon Tum

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không