Lượt truy cập: 12703281
Người online: 88

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Bé

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Kim Bé

Ngày sinh: 10/9/1968

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận , Kiên Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Kiên Giang

Ngày vào đảng: 3/1/1994

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011