Lượt truy cập: 12703323
Người online: 130

Họ và tên: Phạm Văn Gòn

Tên thường gọi: Phạm Văn Gòn

Ngày sinh: 20/4/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quới Sơn, huyện Châu Thành , Bến Tre

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 1/6/1981

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không